Národné akademické ukrajinské činoherné divadlo M. Zaňkoveckej patrí medzi najstaršie divadlá na Ukrajine aj v postsovietskom priestore. Má dva dátumy narodenia – prvý sa datuje do roku 1847, keď jeden z mecenášov kultúry v Rakúsko-Uhorsku, Stanisław Skarbek, otvoril novú divadelnú budovu, ktorá v tom čase patrila kapacitou vyše 1400 miest medzi tri najväčšie a zároveň najkrajšie divadlá v Európe, popri milánskej La Scale a parížskej Opere. V tomto ľvovskom divadle okrem iného účinkovali ako francúzska herečka Sarah Bernhardt, husľový virtuóz Nicola Paganini či klavírny virtuóz a skladateľ Franz Liszt. Druhým dátumom narodenia je rok 1917, kedy v Kyjeve vzniklo súčasné divadlo Márie Zaňkoveckej. Po definitívnom prevzatí moci na Ukrajine sovietskou vládou divadlo od roku 1920 putuje po Ukrajine v rámci dlhodobých zájazdov a až v roku 1931 získava stálu scénu v Záporoží. Počas vojny divadlo pôsobí na frontovej línii a uvádza predstavenia pred vojakov. V roku 1944 vstupuje do Ľvova a usádza sa v divadelnej budove Skarbeka a začína sa písať novodobá história divadelného súboru, ktorý patrí medzi špičku divadelného umenia na Ukrajine a podľa prieskumov je druhým najpopulárnejším v krajine.

Viac info na www. zankovetska.com.ua