Akreditačné pravidlá pre médiá

Akreditácia bude vydávaná redaktorom, reportérom, fotografom, kameramanom printových, elektronických médií BEZPLATNE na základe vyplnenia AKREDITAČNÉHO FORMULÁRA  zverejneného na stránke trans-misie.sk v sekcii PRE MÉDIÁ. Akreditačný proces bude prebiehať od 12. 8. 2019 do 31. 8. 2019 (prostredníctvom elektronického formulára) a v utorok 3. septembra počas tlačovej konferencie festivalu, kde budú zástupcom médií vydané aj vstupné visačky. Informáciu o potvrdení akreditácie bude organizátor zasielať priebežne.   Pôsobenie zástupcov médií počas festivalu sa riadi zaužívanými pravidlami a zároveň pokynmi organizátora, Štátneho divadla Košice.

V rámci akreditácie zástupcovia médií získajú:

  • bezplatný vstup na podujatia festivalu – záujem o vstupenky na jednotlivé podujatia nahlásia organizátorom v procese akreditácie
  • možnosť individuálnych rozhovorov s umelcami po dohode s organizátormi festivalu
  • bezplatný vstup do všetkých priestorov, v ktorých budú prebiehať podujatia festivalu

O udelení akreditácie rozhoduje organizačný štáb festivalu, ktorý si vyhradzuje právo neudeliť akreditáciu. Akreditácie sú udeľované na meno a sú neprenosné (s výnimkou technického štábu RTVS).

V rámci akreditačného procesu získajú zástupcovia médií aj základný PRESS PACK obsahujúce tlačové správy a propagačné materiály festivalu. V priebehu festivalu môžu aktuálne informácie získavať v sekcii PRE MÉDIÁ na stránke trans-misie.sk alebo priamo v informačnej kancelárii festivalu.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) známym pod skratkou GDPR, dávajú zástupcovia médií vyplnením akreditačného formulára organizátorom súhlas so spracovaním osobných údajov (v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo). Štátne divadlo Košice bude s ich osobnými údajmi nakladať v zmysle spomínaného nariadenia, neposkytne ich žiadnym iným príjemcom a neuskutoční ich prenos do tretích krajín.

Vyplnenie akreditačného formulára je súhlasom s vyššie uvedenými pravidlami.

AKREDITAČNÝ FORMULÁR