Koncert Dániela Somogyi – Tótha a jeho hostí

12. septembra o 19:00, Dóm sv. Alžbety

Obdobie baroka v hudbe sprevádzal aj boj o slobodu. Menil sa svetonázor, protestanti bojovali o svoje miesto na zemi s dovtedy všemocnou katolíckou cirkvou, popri náboženskom mysticizme a viere sa do popredia dostával človek, viera vo vlastné schopnosti a svoj rozum.  Na pozadí sa zrodil hudobný štýl, ktorý priniesol nové harmónie, nové tóniny a položil základ vývoja hudby v ďalších storočiach.

PROGRAM KONCERTU:

 • J.S. Bach, M. Dupré: Sinfonia BWV29
 • J.S. Bach: Magnificat – Quia respexit BWV243
 • A. Vivaldi, J.S. Bach: Koncert a-mol BWV593
 • G. F. Händel: Mesiáš – Every valley…
 • A. Vivaldi, D. Somogyi -Tóth: Koncert G-dur Op. 3. No. 3.
 • G. F. Händel: Acis and Galatea – As when the dove…
 • G. F. Händel: Acis és Galathea – Would you gain…
 • J. S. Bach: Toccata C – dur, adagio a fúga BWV564
 • J. Haydn: Cecilia mise – Et incarnatus
 • R. Strauss – Morgen
 • 11. L. Boëlmann: Suite Gothique

HOSTIA KONCERTU:

Kíra NAGY – soprán (2,6,10)
László KÉRINGER – tenor (4,7,9)

Výber z barokovej tvorby na koncerte predstaví maďarský dirigent, organista a kultúrny manažér Dániel Somogyi-Tóth. Rodák z Budapešti je absolventom Konzervatória Bélu Bartóka v odboroch kompozícia a hrana klavír a absolventom Hudobno – umeleckej akadémie Ferenca Liszta v odboroch dirigent a organista. Jeho profesormi boli Tamás Gál, András Ligeti a Gábor Lehotka. Po skončení vysokej školy bol v rokoch 2007 – 2011 dirigentom a umeleckým vedúcim symfonického orchestra Békéšskej župy. Počas jeho pôsobenia orchester prešiel výraznou umeleckou, a zároveň aj zároveň aj organizačnou a ekonomickou zmenou. Podarilo sa mu  zvýšiť návštevnosť koncertov a na základe toho sa dostal do povedomia symfonických orchestrov, ktoré partia do pôsobnosti maďarského ministerstva kultúry. Za túto prácu získal ako uznanie cenu Prima a stal sa čestným občanom mesta Békés. Od roku 2009 je stálym hosťujúcim dirigentom budapeštianskeho operetného divadla, s ktorým hudobne naštudoval viaceré známe diela a podieľal sa aj na organizácii medzinárodných divadelných festivalov. V rokoch 2010 – 2011 bol dirigentom v Národnom divadle v Pécsi. Od mája 2011 je umeleckým riaditeľom Filharmónie Z. Kodálya v Debrecíne a od apríla 2012 aj hudobným riaditeľom divadla Csokonai Némzeti Szinház. Ako organista pravidelne hosťuje na koncertoch významných symfonických orchestrov nielen doma, ale aj v zahraničí. Predstavil sa vo viacerých známych organových koncertných sálach ako Tonhalle v Zürichu, National Centre of Performing Arts v Pekingu, Gasteig v Mníchove, Operné divadlo Tel Aviv a spolupracoval s osobnosťami ako Nigel Kennedy, Sir Neville Marriner, Jurij Simonov, András Ligety, Erika Miklós či Bobby McFerrin.

Kíra Petronella Nagy – sólistka opery  Csokonai Némzeti Szinház v Debrecíne. Debutovala v roku 2017 ako Acis v Händelovej opere Acis a Galatea, v réžii Pétera Gemzu. Úspešný debut jej priniesol ďalšie veľké postavy nielen v domovskom divadle, ale aj počas hosťovaní v ďalších operných domoch. V súčasnosti s veľkým úspechom stvárňuje postavuZuzanky v Mozartovej Figarovej svadbe. Ako sólistka pravidelne hosťuje na festivale Komornej opery v maďarskom Egeri či na festivale Batók+ Opera v Miškolci. Ako sólistka sa predstavila aj v Teatro Alighieri v talianskej Ravenne, Maďarskom národnom divadle v Budapešti a Divadlo Józsefa Katone v Kecskemete.

László Kéringer (1964) – je absolventom Hudobnej akadémie Franza Liszta v Budapešti v odbore zbormajster, klasický spev študoval na univerzitách v Miškolci a Debrecíne. Na začiatku svojej profesionálnej kariéry bol umeleckým riaditeľom Chlapčenskej speváckej školy v in Szombathely, neskôr sa stal zbormajstrom v Csokonai Némzeti Szinház v Debrecíne a v Operetnom a muzikálovom divadle v Budapešti. Od roku 2010 sa sústreďuje na sólovú spevácku kariéru. Je známym koncertným umelcom a pravidelne hosťuje v divadelných produkciách doma aj v zahraničí. Je známy predovšetkým ako interpret barokovej a súčasnej vokálnej tvorby.