Beseda o prelínaní múz s hosťami zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny

Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20, Košice

Redaktorka RTVS Ľuba Koľová pozvala do Košíc osobnosti, ktorých kariéry sa odvíjali najprv v televízii a neskôr v divadle, alebo naopak. Hostia: Pawel Orski (Poľsko), Myroslav Poľakovskyj (Ukrajina), Karol Horák (Slovensko).

Paweł Orski je absolventom vokálno-hereckého odboru Hudobnej akadémie v Krakove. V deväťdesiatych rokoch minulého storočia bol publicistom a recenzentom v domácich i zahraničných médiách – „Ruch Muzyczny”, „Studia”, „Dziennik Polski”, „Gazeta Wyborcza”, „Opera” (Londýn). V rokoch 1996 – 2001 pôsobil ako šéf oddelenia kultúry filiálky štátnej televízie TVP v Krakove a zodpovedal za publicistiku z oblasti kultúry, divadla a vážnej hudby, zároveň bol producentom medzinárodných televíznych koprodukcií – okrem iného európskej predpremiéry „Creda“ Krzysztofa Pendereckiego či koncertu Berlínskej filharmónie v krakovskej Mariánskej Bazylike Mariackiej. Je autorom viacerých dokumentárnych filmov o osobnostiach poľskej divadelnej a hudobnej kultúry. V roku 2003 bol spoluzakladateľom festivalu SACRUM PROFANUM v Krakove. V rokoch 2004 – 2007 bol programovým riaditeľom Medzinárodného festivalu vokálnej hudby VIVA IL CANTO v Cieszyne. Od roku 2005 je riaditeľom Festivalu poľskej hudby, ktorý sa v rokoch 2005 a 2006 zaradil medzi desiatku najlepších hudobných podujatí v Poľsku. V roku 2004 debutoval ako operný režisér s Trubadúrom Giuseppe Verdiho, neskôr režíroval doma aj v zahraničí Pucciniho Toscu či Mozertovu operu Riaditeľ divadla. Je autorom cyklu prednášok  „Opera dla o(d)pornych” (Opera pre odporcov) vysielaných v  Rádiu Białystok a realizovaných aj na školách.  V posledných troch rokoch pôsobil ako casting manažér v Opere Wrocławskej. Od roku 2013 je členom Európskej asociácie umeleckých agentov (AEAA), od roku 2016 je členom výboru asociácie a od júna 2019 jej viceprezidentom. Od januára 2019 je predsedom správnej rady Poľskej hudobnej asociácie.

Myroslav Poľakovskyj pracuje od roku 2005 na rôznych pozíciách v zakarpatskej filiálke Rozhlasu a televízie Ukrajiny, bol pri rozvoji viacerých televíznych aj rozhlasových projektov, vrátane medzinárodných koprodukcií. Od októbra 2018 je hlavným manažérom zakarpatskej filiálky.

Prof. Karol Horák – dramatik, divadelný režisér, zakladateľ viac ako polstoročie fungujúceho divadelného festivalu Akademický Prešov, prozaik a dlhoročný vysokoškolský pedagóg. V rokoch 1971 – 1977 pracoval aj ako dramaturg v prešovskom Divadle Jonáša Záborského. Na začiatku 60. rokov minulého storočia, ešte ako študent, založil Karol Horák progresívne študentské autorské divadlo – Divadlo poézie, ktoré sa pod jeho vedením vypracovalo na popredný alternatívny súbor slovenskej divadelnej kultúry. Patrí medzi tvorcov, ktorí sa sústreďujú na jednotlivca v krízovej situácii. Na zvýraznenie tejto situácie využíval už od konca 60. rokoch minulého storočia ako jeden z prvých slovenských autorov postmoderné a experimentálne postupy. Najprv v dramatických textoch či následných javiskových realizáciách a neskôr aj v prozaickej tvorbe. Študentskému a alternatívnemu divadlu venoval aj teoretické práce: Slovo, gesto pohyb, tvar (1977), Slovo, priestor, obraz, tvar (1981) a Metamorfózy alternatívneho divadla (2009). Okrem divadelných hier sa Karol Horák venoval aj písaniu prózy, rozhlasových hier či televíznych scenárov. Je autorom experimentálnych próz Dve prózy (1974), Cukor (1976) a Súpis dravcov (1979), rozhlasových hier Európa! Ó, Európa…,(1995), Vyššie, tam je srdce (1999); Arbitráž (2002), Hrdza (2004) a televíznych scenárov Národný Hriešnik (1995), Nové pokúšanie Antona (1998), …a ešte dve frašky (1999).