Divadelné predstavenie Teatru Przedmieście z Rzeszowa

11. septembra o 19:00, Kasárne/Kulturpark

Dĺžka predstavenia: 70 min

Inscenácia vznikla v rámci festivalu “Žriedla pamäte. Szajna-Grotowski-Kantor 2018”

Divadlo „Przedmieście” opäť siaha po veľkej literatúre, po autorskej interpretácii románu Thomasa Manna Jozef a jeho bratia v predstavení „Cesta” a po obnovení kultovej drámy „Dybuk” Szymona Anskiego Aneta Adamska siahla po veľdiele svetovej literatúry: Faustovi Johanna Wolfganga Goetheho. Inscenácia nie je klasickým spracovaním, ale ako býva zvykom u tohto poľského súboru, dielo je prefiltrované cez autorské vízie režisérky. V predstavení sa miešajú elementy reálne a mystické a divák sa stáva svedkom vnútornej premeny bohatierov.

V texte sa okrem Goetheho textu objavujú aj časti drámy „Tragické činy doktora Fausta“ Christophera Marlowea, ktorá je rozprávaním o vnútornom konflikte, ktorý vzniká v duši každého človeka. Hlavný hrdina Faust túži poznať a porozumieť pravidlá, ktoré riadia svet, túži po konfrontácii s Bohom a stretnutí zo silami pekla a napokon túži okúsiť čistú, romantickú lásku. Hlavná otázka inscenácie znie: Čo s nami bude, ak zabudneme na Boha? Čo sa stane s našou dušou, ak zabudneme, že je jedinou tým jediným nesmrteľným, čo na tomto svete máme…

INSCENAČNÝ TÍM:

  • Réžia a adaptácia textu: Aneta Adamska
  • Scénografia: Aneta Adamska, Paweł Sroka
  • Hudba: Jakub Adamski

Premiéra 26. 9. 2018 v Rzeszowe

HRAJÚ: Jakub Adamski, Aneta Adamska, Paweł Sroka, Maciej Szukała, Kinga Waleń, Elżbieta Winiarska