Slávnostné otvorenie festivalu, ktorého súčasťou bude divadelné predstavenie Košickí mučeníci.

8. septembra 2019 o 19:00, Dolná brána a centrum mesta

Téma slobody je aj otázkou dejín viery na našom území. Košice si deň pred otvorením festivalu pripomínajú 400. výročie umučenia  Sv. Košických mučeníkov, čo je vhodná príležitosť zakomponovať ich príbeh do tohtoročnej témy festivalu. Predstavenie je realizované ako pochôdzkové divadlo s priamou finančnou podporou mesta Košice, v spolupráci s Arcibiskupským úradom a strednými umeleckými školami.

Divadelná rekonštrukcia udalostí zo dňa 07.09.1619. Uvidíme čo všetko pred 400 rokmi predchádzalo umučeniu Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Podujatie pripravené v spolupráci so Štátnym divadlom Košic a ďalšími kultúrnymi inštitúciami.

  • Autor: Karol Horák
  • Réžia: Roman Sorger

Účinkujú: herci košických divadiel, Divadlo Haliganda, Zbor sv. Cecílie, Zbor troch košických mučeníkov, Via Cassa, OZ Castellum Cassovia, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Študentské divadlo Prešov, Janičiari, Dievčenský zbor Tempo, Divadlo Ľuds(z)kosti, ZUŠ Medzev, IDAnce a ďalší…