Vieme si ešte v súčasnosti predstaviť divadlo bez kulís, svetiel alebo opony? A čo povestný deus ex machina, grécky výtvor, ktorý taktiež využíval princípy mechaniky. Táto technická stránka divadla úzko súvisí aj s ďalším miestom festivalu TRANS/MISIE 2019, a to Slovenským technickým múzeom v Košiciach. Už od roku 1947 hrdo prezentuje históriu vedy a techniky, čoho dôkazom je aj zbierka vyše 33 000 historických predmetov.

Viac na www.stm-ke.sk.