9. augusta 1804 pápež potvrdil bullou „In universa Gregis Dominici cura“ rozdelenie jágerského biskupstva. Založil ňou a určil hranice košického a szatmarského biskupstva. Košické biskupstvo so sídlom v Košiciach bolo utvorené z troch bývalých žúp, z abaujskej, zemplínskej a šarišskej. Po prvej, aj druhej svetovej vojne, v dôsledku zmeny usporiadania a menili aj jeho hranice. 14. Júna 1995 bola zverejnená Apoštolská konštitúcia „Pastorali Quidem“ zo dňa 31. marca 1995, ktorou Sv. Otec Ján Pavol II. zriadil na Slovensku novú cirkevnú provinciu so sídlom v Košiciach. Arcibiskupom sa stal košický biskup Alojz Tkáč, pomocným biskupom sa stal Mons. Bernard Bober, ktorý je od vysviacky za arcibiskupa od júna 2010 košickým metropolitom – arcibiskupom.