Experimentálne tanečné divadlo z produkcie Teatru im. W Siemaszkowej z Rzeszowa a nadácie Teatr O.de.la

11. septembra 2019 o 17:00, Tabačka Kulturfabrik

Tanečníci hľadajú odpoveď na otázku, čo je nezávislé telo. Soma je telo, ktoré nie je len kožou, kostrou, systémom, mäsom, svalmi, ale predovšetkým cestou k duchovnosti a skúsenosťou podstaty bytia. Je to fyzické divadlo hľadajúce momenty autenticity v dekonštrukcii motorickej udalosti. Na pódiu stoja tanečníci pred divákom a vo vlastnom mene hovoria, čo si myslia a ako cítia nezávislé telo, akú slobodu majú. Tanečníci na svojej ceste prechádzajú niekoľkými priestormi: minulosťou, vnútorným pocitom súčasnosti, kontaktom s ostatnými, svetom. Táto cesta končí rituálom presahujúcim spoločenský, morálny a kultúrny obsah, ktorý buduje ich každodenný život a priamo ovplyvňuje ich telá.

INSCENAČNÝ TÍM:

  • Choreografia: Marta Bury
  • Hudba: Maciej Maciaszek
  • Scéna a kostýmy: Tomasz Przeszłowski
  • Pohybová spolupráca: Magda Widłak, Anna Dako, Olga Bury, Joanna Jaworska-Maciaszek, Tomasz Hołubowicz, Paweł Grala
  • Produkcia: Teatr im. W. Siemaszkowa v Rzeszowe a nadácia Teatr O.de.la
  • Tanečníci: Katarzyna Paluch, Olga Bury, Magdalena Widłak, Tomasz Przeszłowski, Tomasz Hołubowicz, Tomasz Kuliberda, Anna Puzio, Agnieszka Kramarz a Adrian Szydełko.