Divadelné predstavenie Kráľovského divadla Trakai a poľského divadla “ŠTÚDIO” z Vilniusu, Litva

10. septembra 2019 o 17:00, Historická budova ŠDKE – REZERVUJ VSTUPENKU

Sloboda. Čo je sloboda? Je nám daná? Alebo o ňu musíme bojovať? Aký je slobodný človek? Znamená sloboda, že si môže robiť, čo chce? Rozprávať, čo chce? Čo znamená byť slobodný? A obzvlášť slobodný v totalitnom režime. Bez ohľadu na to, aká totalita to je. Tieto otázky a ešte mnoho ďalších si kladie inscenácia Stratení v hmlách Kráľovského divadla z litovského mesta Trakai a poľského divadla „ŠTÚDIO” z litovského Vilniusu. Je sloboda klam? Závislosť? Iba rozplývajúca sa hmla. Hmla, ktorá nás povzbudzuje a sme na nej psychicky i morálne závislí. Oplatí sa za slobodu bojovať, alebo stačí len žiť v jej náhradnej podobe, ktorú nám dovoľujú?  Tak aby sme neupadli alebo sa nakoniec nenechali úplne zdeptať. Byť slušný a poslušný. Dodržiavať príkazy, správať sa ako automat, prispôsobiť sa všeobecnému postoju. Byť politicky správne orientovaný a nevybočovať z radu. Alebo ostať sám sebou, hovoriť, čo si myslím, konať tak, ako cítim bez ohľadu na možnosť naraziť na represiu. Oplatí sa pre slobodu obetovať to najcennejšie, dokonca vlastný život? A posledná otázka: má jednotlivec šancu zmeniť čokoľvek vo svete, ktorému dominujú falošné ideológie, politická korektnosť a totalitarizmus, ktorý sa dnes krásne nazýva „liberalizmus“? Je súčasný „liberalizmus“ len liekom, alebo zárukou morálneho správania, neprirodzených emócií alebo niečím viac.