11. septembra 2019 o 11:00, Galéria Bašta Východoslovenského múzea, Hrnčiarska 7, Košice

Európska a poľská grafika 19. a 20. storočia zo zbierok  Okresného múzea v  Rzeszowe .

Výstava prezentuje starostlivo vybrané portréty, obrazy a žánrové scény, ktoré tvoria kolekciu niekoľkých desiatok prekladov európskej a poľskej grafiky zo zbierky, v ktorej je niekoľko tisíc položiek. Expozícia ponúka pohľad na rôznorodé grafické techniky, ktorými boli tvorené diela v 19. a na začiatku 20. storočia. Vďaka výstave má divák príležitosť zoznámiť sa z rôznorodosťou tém grafických diel a obdivovať virtuózne majstrovstvo ich tvorcov.

Výstava prezentuje malebné obrázky (napr. C. Marko, Rím, 1859, podľa F. Kargla, medirytina a vodotlač), pohľady na mesto oživené štafážou postavičiek a veľkolepými žánrovými scénami významných európskych umelcov (napr. F. Piloty, litografia Deti s melónom a hroznom, 19. stor., podľa B.E. Murillo a G. Levy  Noli me tangere, 19. stor., podľa Rembrandta, oceľorytina a vodotlač).

Vo vystavovanej kolekcii sú významnou skupinou elegantné portréty; vyniknú najmä reprezentatívne obrazy veľkých historických postáv – slávnych, známych európskych osobností a dám. Medzi výnimočné portréty patria okrem iného : Knieža Józef Poniatowski na koni od G. Kislinga z roku 1817 roku či súbor portrétov holandských kniežat vytvorených technikou litografie zo začiatku 19. storočia.

Veľkú cenu majú okrem iného grafiky umelcov 19. storočia N. Ordyho a M. Fajansa, ktoré predstavujú poľskú krajinu a mestá. Diela sú vystavované v chronologicko-tématickom poradí.

Autorka a kurátorka výstavy: Maria Stopyra