Predstavenie poľského divadla “ŠTÚDIO” vo Viľniuse

9. septembra 2019 o 17:00, Východoslovenská galéria

Dĺžka predstavenia: 75 min

Predstavenie vychádza z dramatických udalostí začiatku druhej svetovej vojny spojených s napadnutím Poľska sovietskou Červenou armádou. Inscenácia je predovšetkým psychologickým obrazom typického predstaviteľa sovietskej mentality v časoch stalinizmu, ktorý nie je schopný nezávislého myslenia, funguje mechanicky na základe strachu, poslušnosti, boľševickej ideológie a nenávisti k imaginárnym buržoáznym nepriateľom.

Ach… Noc bola čierna ako svedomie fašistu, ako zámery poľského pána, ako politika anglického ministra. Išiel som prvý s pištoľou v pohotovosti, za mnou vojaci. Na hranici sme nestretli nikoho. Prišli sme k poľskej strážnici, obkľúčili sme ju a vošli do vnútra. Všetci tam práve spali. Zobrali sme zo stojanov zbrane a odpojili telefón. Pozerám na ich veliaceho: chudý, veľmi chudý muž. Možno sa aj on vyhrabal spomedzi robotníkov zapredajúc svojich bratov?

INSCENAČNÝ TÍM:

  • Réžia: Slawomir Gaudyn
  • Scenár: Sergiusz Piasecki
  • Inšpícia: Ryszard Rotkiewicz
  • Umelecký riaditeľ: Lila Kiejzik

ÚČINKUJÚ: Edward Kiejzik, Monika Jodko, Grzegorz Jakowicz