Záverečným koncertom Štátnej filharmónie Košice vyvrcholil v sobotu 14. septembra druhý ročník multižánrového Medzinárodného festivalu umenia TRANS/MISIE. Ešte pred jeho začiatkom odovzdal generálny riaditeľ Štátneho divadla Košice Igor Dohovič symbolickú organizátorskú štafetu riaditeľovi Kráľovského divadla v litovskom meste Trakai Edwardovi Kiejzikovi. Práve to historické mestečko bude o rok hostiteľom 3. ročníka jedinečného festivalu, ktorý spája umelcov šiestich krajín.

Koncert pod taktovkou Maroša Potokára bol vynikajúcou bodkou za siedmimi festivalovými dňami. Odznela na ňom aj svetová premiéra skladby Moc a sloboda košického skladateľa Adriána Harvana. V druhej časti ponúkol prítomným skvelý zážitok z populárneho Čajkovského Koncertu pre husle a orchester D – dur husľový virtuóz Dalibor Karvay. Diváci jeho výkon ocenili dlhotrvajúcim standing ovations.

Festival bude žiť ešte aj v nedeľu 15. septembra, kedy hlavný mediálny partner RTVS odvysiela večer o 23:25 na Dvojke posledné vydanie Festivalových minút TRANS/MISIÍ. Všetky doterajšie si môžete pozrieť v archíve na webstránke RTVS.