Zaujímavou udalosťou tretieho, ukrajinsko – litovského dňa na festivalu TRANS/MISIE, bude svetová premiéra hry Sergeja Kozlova Stratení v hmlách v Historickej budove Štátneho divadla Košice (17:00). Naštudovali ju spoločne dve divadlá z Litvy, Kráľovské divadlo Trakai a divadlo Štúdio z Vilniusu. Budú v nej hľadať odpovede na otázky: Je sloboda klam? Závislosť? Iba rozplývajúca sa hmla. Hmla, ktorá nás povzbudzuje a sme na nej psychicky i morálne závislí? Oplatí sa za slobodu bojovať, alebo stačí len žiť v jej náhradnej podobe, ktorú nám dovoľujú? Ale nielen na ne…

O slobode a o jej strate, ale aj o boji s totalitou, sa bude ešte predtým hovoriť aj v Paláci kníh Panta Rhei v dokumentárnom filme Dirigent z gulagu a na následnej besede s jeho hlavným hrdinom, významným predstaviteľom Ukrajincov na Slovensku a dirigentom žijúcim takmer 50 rokov v Košiciach, Levkom Dohovičom (15:00). Večer vstúpi do divadla Thália Katarína, netradičné scénické spracovanie poémy Tarasa Ševčenka, najväčšej umeleckej osobnosti ukrajinskej histórie (19:00). Program tretieho festivalového dňa uzavrie z pondelka odložená tanečno – ohňová šou litovského súboru Ciutyta (21:30)