Víziou K13 – Košické kultúrne centrá je ponúknuť  kultúrnu infraštruktúru, teda Kasárne/Kulturpark, Kunsthalle/Halu umenia, Amfiteáter a 8 výmenníkov SPOTs pre kultúrnych operátorov, tour operátorov, spoločnosti, jedincov, neziskové organizácie a biznis sektor tak, aby príspevková organizácia vytvárala  komplexné technické a programové zázemie s výnimkou financovania. Zámerom je pokračovať v projekte INTERFACE 2013, ktorým sa Košice dopracovali k titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013. Medzinárodný festival umení TRANS/MISIE 2019 v rámci svojho programu zavíta do Kasární/Kulturpark.

Viac ma www.k13.sk.