Predstavenie Komorného divadla Aréna z Ostravy

13. septembra 2019 o 17:00, Divadlo Thália

Dĺžka predstavenia: 125 min

Ohlasová hra so spevmi, ktorá sa zaoberá ďalším sporným obdobím našich moderných dejín je zavŕšením voľnej trilógie (S nádejou aj bez nej, Vypočutie). Krvavé besnenie, ktoré krátko po 2. svetovej vojne zachvátilo naše pohraničie, predchádzalo masívnemu odsunu obyvateľstva, v dôsledku ktorého museli tri milióny Nemcov opustiť svoje domovy. Z českého pohľadu šlo o odsun, nemecká optika je predsa len o niečo ostrejšia a na celú udalosť hľadí ako na vyhnanie. Odsunutí Nemci navyše dostali nálepku našich nezmieriteľných nepriateľov, čo sa po roku 1948 stalo aj súčasťou oficiálnej propagandy.

Hra mala svetovú premiéru v júni 2017 v ostravskej Komornej scéne Aréna (predtým, v septembri 2015, odznela ako scénické čítanie v karlovarskom Divadelnom štúdiu D3). Ostravská inscenácia získala Cenu divadelní kritiky 2017 za najlepšiu prvýkrát uvedenú českú hru roku 2017.

INSCENAČNÝ TÍM:

 • Ivan Krejčí
 • Scéna: Milan David
 • Kostýmy: Marta Roszkopfová
 • Hudba: Ondřej Švandrlík
 • Korepetícia: Ondřej Malý
 • Dramaturgia: Tomáš Vůjtek
 • Inšpicia: Petr Pěnkava
 • Text sleduje: Kamila Holaňová

Premiéra 2. 6. 2017 v rámci festivalu Dream Factory.

OSOBY A OBSADENIE:

 • Funkcionár: Marek Cisovský
 • Partizán: Michal Čapka
 • Vojak: Josef Kaluža
 • Otec: Vladislav Georgiev
 • Sestra: Pavla Dostálová
 • Brat: Štěpán Kozub a. h., Milan Cimerák a. h.
 • Český zbor: Šimon Krupa, Petr Panzenberger a. h., Ondřej Malý a. h., Jan Chudý, Vojtěch Lipina, Alena Sasínová-Polarczyk