Hlavná 58, 042 77 Košice | (+421) 55 245 22 24 | transmisie@sdke.sk